Hvorfor betale for en videopubliseringsløsning når jeg kan bruke YouTube?

Vanlige sider for opplasting og publisering av video på nett er YouTube, Vimeo, Blip.tv og Viddler. Disse tjenestene er på mange måter like, men har også noen grunnleggende ulikheter. YouTube er den desidert største, og er i stor grad en ”gjør-hva-du-vil” tjeneste. Med dette mener jeg at tjenesten er 100% gratis, de aksepterer alle typer innhold (noen retningslinjer gjelder ift støtende innhold, etc.) og at du kan integrere spilleren på et hvilket som helst annet nettsted. YouTube har en rekke muligheter og funksjoner som legger til rette for kommersiell vinning. YouTube legger heller ingen begrensninger på antall videoer du kan laste opp og publisere.

Vimeo har mange likhetstrekk med YouTube. Man kan laste opp en video, publisere den på nettstedet og embedde videoene videre på et hvilket som helst nettsted. Den største forskjellen mellom Vimeo og YouTube er at Vimeo ikke er en ”gjør-hva-du-vil” tjeneste. Vimeo er en tjeneste utviklet for at kreative mennesker skal få vist fram sitt materiale, og tjenesten aksepterer ikke kommersielle videoer (disse blir fjernet uten varsel). Vimeo legger også begrensninger på hvor mye video du kan laste opp og publisere i sin gratis-versjon.

Blip.tv har samme basisfunksjoner som YouTube og Vimeo i at man kan laste opp innhold og publisere på et eget nettsted gjennom embedding av spilleren. Blip.tv er gratis til en viss utstrekning, men tar betalt for utvidet funksjonalitet gjennom sine pro accounts. Blip.tv skiller seg først og fremst fra de andre gjennom sin profil som en serie-kanal. Tjensten er utviklet for at serieskapere (alt fra sitcoms til vitenskapsprogram og tv-kjøkken for å nevne noen eksempler) skal kunne publisere sine produksjoner til et globalt publikum. Blip.tv har også en policy på at innhold som ikke passer deres profil blir fjernet.

Viddler er den web-tjenesten som ligner mest på en vanlig (proprietær) videopubliseringsløsning. I bunn og grunn er Viddler en vanlig videopubliseringsløsn, men, som de andre, samler Viddler alle videoer i et eget, åpent bibliotek (man kan velge å ikke publisere videoene her). Den enkleste kontoen fra Viddler har en streng begrensning på hosting / streaming og tillater heller ikke kommersielt innhold. Viddlers ”business accounts” koster om lag det samme som de gunstigste ”proprietære” løsningene.

Så hva går du glipp av gjennom å bruke en gratis, web-basert publiseringsløsning?

Vel, først og fremst vil jeg hevde at det egentlig bare er YouTube som, basert på policy, kan dekke behovet for publisering av online video for en vanlig bedrift eller organisasjon. Dog listen over tjenester i avsnittet over langt fra er komplett (det finnes mange flere gratisløsninger med ulike profiler) så har de fleste andre enn YouTube en profil og en policy som hindrer publisering av kommersielle videoer. Andre har en såpass stram begrensning på hosting / streaming at de stort sett egner seg utelukkende for den middels aktive bloggeren. Av denne grunn snakker jeg først og fremst om YouTube i fortsettelsen.

Så hva mister du ved å bruke YouTube til å embedde videoer på egne nettsteder?

Først og fremst mister du eksklusiviteten for videoinnholdet ditt. YouTube vil alltid være ”kilden” til dine videoer, og det er YouTube som indekseres av søkemotorene (i første rekke Google), nettopp fordi dette er videoens opprinnelige publiseringsside. Følgen av dette er selvfølgelig at du mister en god porsjon med trafikk fra Google, som ellers ville besøkt ditt nettsted, fordi trafikken dirigeres til YouTube.

Det andre, sentrale elementet som tilsier at YouTube ikke egner seg som eneste videopubliseringsløsning for en bedrift er at du mister muligheten for internvideo. De fleste bedrifter som benytter video benytter dette også til intern informasjon, etc. og det sier seg selv at disse ikke bør ligge ute til allmenn forlystelse på YouTube.

Det tredje viktige aspektet gjelder i hovedsak jobben som kreves for selve publiseringen. Det finnes i dag videopubliseringsløsninger som sømløst kan integreres med et hvilket som helst CMS, noe som gjør nettredaktørers hverdag mye enklere. På denne måten vil man slippe å forholde seg til ulike brukergrensesnitt for å forvalte sitt videoinnhold.

Et fjerde aspekt ved å bruke YouTube er at du i mindre grad kan holde oversikt over dine videoer i et bibliotek. Dette er igjen noe som vil avgjøre hvor enkel en nettredaktørs arbeidsdag er. Med en egen videopubliseringsløsning vil du kunne kategorisere og tagge alle dine videoer i et kryssreferert arkivsystem. Med noen få tastetrykk finner du frem til en spesifikk video, og du er aldri i tvil om hvilken versjon av videoen du jobber med.

Et femte aspekt er statistikk og data knyttet til visning av videoene. Selv om YouTube og co tilbyr stadig bedre statistikk og innsikt vil skreddersøm og egne behov aldri stå i første rekke her. Ønsker du full oversikt over antall visninger, hvor i verden disse skjer, hvor mye av en gitt video som blir sett, osv. trenger du en egen videopubliseringsløsning.

Det finnes også flere gode grunner, men dette er de mest sentrale. Allikevel mener jeg jo at YouTube & Co. har mye å tilføre av verdi. Ikke minst gjelder dette i forhold til å generere visninger. For en rekke typer video vil YouTube være den fremste arenaen for publikum til å se dine videoer, spesielt når det gjelder generell branding, brukergenerert innhold, ”how-to” videoer og videoer hvor man ønsker en viral spredning. Det er ikke noe direkte motstridende ved å bruke YouTube, men mitt klare råd er å bruke denne tjenesten som et tillegg til en egen, proprietær løsning, som Vippy. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>