Alle omfavner HTML5

Det har lenge spådd tvil om HTML5 vil kunne utfordre Flash og Silverlight på video. Skeptikerne har vært tvilende til om teknologien har vært bra nok, og om det vil bli enighet blant de store teknologileverandørene til at vi kan ha en kross-plattform videostandard. Adobe og Microsoft har begge kjempet for at deres teknologier, henholdsvis Flash og Silverlight, vil være den ledende proprietære teknologien for digitalt media. De har derimot møtt hard motstand fra kjempene Google og Apple, som på ulike måter har stått for en åpen standard som skal virke på tvers av alle plattformer. Deres felles hjertebarn ble HTML5.

Det som kanskje har blitt den sterkeste drivkraften til HTML5 er det massive inntoget av “paddene”, altså iPad og andre lesebrett. Apple tok det drastiske valget at deres iPad, til manges frustrasjon, ikke skulle støtte Flash. Resultatet har blitt at adopsjonen og utviklingen av HTML5 er i enorm fart, og til manges stor overraskelse følger nå Adobe og Microsoft etter.

Det har lenge vært behov for en felles standard for media, og det har nå altså Adobe og Microsoft også innsett. Adobe kom med en HTML5 widget for å konvertere flash til HTML5. Tidligere i år ble Bob Muglia, president i Microsoft, spurt om hvorfor utviklingen av Silverlight går så sakte, og i følge Mashable svarte han: “HTML is the only true cross platform solution for everything, including (Apple’s) iOS platform.” Og det må vel sies å være en stor innrømmelse fra et selskap som kanskje er mest kjent for å beskytte sin egen teknologi. Det andre beviset finner man i Mirosoft’s neste nettleser Internet Explorer 9, som kommer med HTML5 støtte.

HTML5 har fremdeles en vei å gå for å bli en felles standard for video, men med støtte fra alle de store teknologi leverandørene er veien definitivt mye kortere. Neste ut må bli en felles standard for støtte av videoformater, men det er et tema for seg selv, som vi tar opp i et senere innlegg.

Uansett, test ut HTML5 selv med Vippy, og se hva the buzz is all about!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>